Lan Ngọc Điểm có rất nhiều tên gọi như Nghinh Xuân, Đai Châu, một số nơi khác còn gọi là lan Lưỡi Bò hay lan Me. Tên Nghinh Xuân đúng với đặc tính của dòng lan này, đó là chúng ra hoa vào đúng dịp tết Nguyên Đán.