Chi lan Hoàng Thảo trên thế giới có tên gọi là Dendrobium Sw. Với tất cả hơn 1600 loài phân bố từ Triều Tiên, Nhật Bản, Malayisia, Thái Lan, đặc biệt là Việt …