Thẻ tìm kiếm: Chim Chào Mào

Chim Chào mào là loài chim hót rất hay và được nuôi làm cảnh, có kích thước vừa, thuộc bộ Sẻ, sinh sống chủ yếu tại châu Phi và vùng nhiệt đới châu Á.