Họ Cá rồng, là một họ cá xương nước ngọt với danh pháp khoa học Osteoglossidae, đôi khi còn gọi là “cá lưỡi xương” (cốt thiệt ngư).

Hãy cùng tìm hiểu về kỹ thuật nuôi và chăm sóc các loại cá Rồng khỏe mạnh, lớn nhanh, lên màu đẹp!