Mạnh Tài

Nghệ nhân Mạnh Tài có 5 năm kinh nghiệm trong việc nuôi, chăm sóc và thuần hóa chim cảnh, cá cảnh. Mạnh Tài đang nuôi một số loài chim cảnh như: Chim khuyên, chào mào, khướu, họa mi, cu gáy, chòe…. Một số loài cá cảnh như: Cá rồng, cá betta, cá la hán…

Thông qua blog Cẩm Nang Nuôi Trồng, Mạnh Tài đã giúp được rất nhiều nghệ nhân chơi sinh vật cảnh những vấn đề liên quan tới nuôi, chăm sóc và phòng bệnh cho chim cảnh và cá cảnh.

Trình độ học vấn: Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Email: Manhtai2014@gmail.com

Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội