Cây rau là một tên gọi chung của các loài thực vật làm thực phẩm. Cách lựa chọn, trồng và chăm sóc các loại cây rau đơn giản, an toàn tại nhà và ban công.