Có rất nhiều người bị nhầm lẫn giữa loài cá kình và cá hổ kình. Camnangnuoitrong.com

Có rất nhiều người bị nhầm lẫn giữa loài cá kình và cá hổ kình.

Có rất nhiều người bị nhầm lẫn giữa loài cá kình và cá hổ kình. Camnangnuoitrong.com

Có rất nhiều người bị nhầm lẫn giữa loài cá kình và cá hổ kình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.