Cá kình bắt đầu chu kỳ sinh sản đầu tiên khi chúng đạt kích thước khoảng 18 – 20cm. Cá kình sống trong một cách tự nhiên, chúng đẻ trứng ở hầu hết mọi thời điểm trong năm. Camnangnuoitrong.com

Cá kình bắt đầu chu kỳ sinh sản đầu tiên khi chúng đạt kích thước khoảng 18 – 20cm. Cá kình sống trong một cách tự nhiên, chúng đẻ trứng ở hầu hết mọi thời điểm trong năm.

Cá kình bắt đầu chu kỳ sinh sản đầu tiên khi chúng đạt kích thước khoảng 18 – 20cm. Cá kình sống trong một cách tự nhiên, chúng đẻ trứng ở hầu hết mọi thời điểm trong năm. Camnangnuoitrong.com

Cá kình bắt đầu chu kỳ sinh sản đầu tiên khi chúng đạt kích thước khoảng 18 – 20cm. Cá kình sống trong một cách tự nhiên, chúng đẻ trứng ở hầu hết mọi thời điểm trong năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.