Cá kình có tên khoa học Siganus canaloculatus, đây là một dòng cá thuộc họ cá dìa. Camnangnuoitrong.com

Cá kình có tên khoa học Siganus canaloculatus, đây là một dòng cá thuộc họ cá dìa.

Cá kình có tên khoa học Siganus canaloculatus, đây là một dòng cá thuộc họ cá dìa. Camnangnuoitrong.com

Cá kình có tên khoa học Siganus canaloculatus, đây là một dòng cá thuộc họ cá dìa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.